باغ 21

  • منطقه باغ : گرمدره
  • ظرفیت سالن باغ : 800 نفر
  • ظرفیت پارکینگ :200 ماشین
  • توضیحات : با دوربین طبقاتی و حوضچه وآب نماهای پراکنده فضای سبز متناسب با همه فصل ها و دیزاین های فضاهای سبز چهار فصل
  • گالری تصاویر