تشریفات عروسی و خدمات مجالس شرق تهران

تشریفات عروسی و خدمات مجالس شرق تهران

گروه تشریفات مجالس  مجری و برگزار کننده تشریفات عروسی و خدمات مجالس شرق تهران فعالیت خود را از سال 1375 آغاز نموده است در طی سالها با سرمایه گذاری های مداوم انسانی و مالی و بکارگیری کارشناسان مجرب و کارمندان متعهد عنوان یکی از معتبرترین و بهترین تشریفات عروسی و خدمات مجالس شرق تهران شناخته می شود و آماده برگزاری مراسم شما می باشد .