مراسم ولیمه

نگران برگزاری تشریفات مراسم ولیمه نباشید، خدمات مجالس  با سابقه طولانی از پذیرایی در اینگونه مراسم آماده برگزاری مراسم های ولیمه حجاج ، مجالس زنانه با کادر مجرب خانم و .. میباشد .