مراسم جشن تولد

خدمات مجالس  آماده ارائه برگزاری جشن تولد بزرگسالان، نوجوانان و مراسم جشن تولد کودکان با دکورهای متعدد و جذاب توسط تیم متخصص تشریفات مجالس  
مراسم جشن تولد کودکان و بزرگسالان با دکورهای متعدد و جذاب تخصص تشریفات مجالس  می باشد.  نمونه ای از دکوراسیون این مجالس را در ذیل مشاهده نمایید .