ورودی باغ و تالار

از آنجا که ورود همه مهمانان و نگاه اول آنها و قسمت شروع فیلم عروس و داماد از ورودی تشریفات آغاز میگردد طراحی و دیزاین ورودی تشریفات نقش بزرگی در نظر اولیه مهمانان شما خواهد داشت