چیدمان سالن

طراحی و چیدمان این روزدغدغه اول بسیاری از زوجها جوان است که تشریفات مجالس عروسی با داشتن تیم دیزاینرهای حرفه ای طراحی و گل آرایی و چیدمان با بهترین مدد روز نظر مشکل پسندان را به خود جلب خواهد کرد