بار شمع

بار و میزهای شمع و گل نزد زوجها از طرفداران زیادی برخوردار است . گروه تشریفات مجالس تنوع حیرت آوری را مناسب هر سلیقه و متناسب با دیزاین سالن شما در نظر گرفته است