شام

از قدیم الایام در مراسم های ما ایرانیان تدارک غذایی لذیذ و چیدمانی زیبا برای میز شام مراسم جزء لا ینفک یک مجلس رویایی بوده است . در عکسها میتوانید نمایی از میز شامهای خدمات مجالس را رویت نمایید