پذیرایی

کارکنان و مهمانداران مجرب و کارآزموده بی تردید رکن اصلی یک مجلس میباشد . پرسنل پذیرایی گروه تشریفات عروسی  تماما از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته هتلداری و رشته های مرتبط هستند که این امر قطعا نظر مهمانان شما را به خود جلب خواهد کرد.