بار سالاد و اردور

چیدن یک بار سالاد زیبا و خوشمزه میتواند اشتهای مهمانان شما را باز کند و با دیدن آن و سرو بهترین سالاد ها لذت خوردن غذای عروسی شما برای آنها دو چندان شود . همچنین تیم آشپزی تشریفات مجالس  این امکان را دارد که طرح بار سالاد شما را به هر نوعی که شما دوست داشته باشید تزئین کند.سالادها و اردورها معمولا زینت بخش میز شام شما خواهد بود از اینرو تهیه بیش از 12 نوع سالاد مناسب هر سلیقه به همراه یک دیزاین حرفهای بی شک علاوه بر جلب نظر میهمانان باعث زینت بخشیدن میز شام شما خواهد بود .