عکاسی ورزشی

در اینجا میتوانید نمونه ای از کارهای استودیوی عکاسی  را در میادین بین المللی ورزشس مشاهده نمایید این استودیو همچنین اسپانسر تعدادی از تیمها و مجموعه های تشکیل دهنده این مسابقات بوده است .